BIHLAFF na Charity Mile

20.04.2023

>

Zajedno sa 20 neprofitnih udruženja i inicijativa, predstavili smo se kao “Aktion- Leben und Lern ​​in Bosnia E.V” ali i kao organizatori filmskog festivala. "Charity mile" na Kirchellener Straße u Bottropu pruža priliku humanitarnim udruženjima da svoj rad približe posjetiteljima. Naše kolege Herbert, Wilfried i Andrea su na impresivan način približili festival zainteresovanoj publici. Odličan Event koji nudi podijum za brojne razgovore sa posjetiocima.