BOSNIA-HERCEGOVINA
I NJEGOVI SUSJEDI.
JUČER, DANAS, SUTRA.

Multinacionalnost - multietničnost - multi-religioznost
Polja i mogućnosti sukoba - diskriminacija i tolerancije
Lokalni sukobi - globalni problemi - njemačke urgencije

Međunarodni filmski program u Bottropu
Postavljajte pitanja - obavještavanje - senzibilizacija

1. međunarodnibosansko-hercegovacki festival
09. - 11.11.2018