Film pošiljke

 

Online - film pošiljke

Rado prihvatamo vaše filmske pošiljke putem platforme FilmFreeway. Molimo koristite direktnu vezu na stranicu festivala na desnoj strani.

 

Pošiljke putem obrasca 

Do 31.08.2018. godine se mogu podnijeti filmovi za festival u Bosni i Hercegovini.  Molimo popunite obrazac za dostavljanje ispod dati i pošaljite ga na e-mail adresu

submission@bih-looksaround-festival.eu

Obavešteni ćete putem E- Mail pošte u roku od 14 dana,ako vaš film bude izabran za učešće na festivalu.

Molimo vas da obezbedite potrebne podatke o pristupu za pregled vaše posiljke ili dostavljanje linkova za preuzimanje (najmanje 2 sedmice nakon podnošenja).

Molimo i da u svom podnesku uzmete u obzir pravila festivala.

Radujemo se vašim doprinosima!

 

PREUZIMANJA

Obrazac za podnošenje (PDF DE/EN, 530 KB)